Ik wil graag een factuur na afloop van mijn bezoek.

22 October 2020


Standaard afbeelding van thumbnail

Dit kan ter plaatse aan het onthaal aangevraagd worden via het factuuraanvraagformulier. De factuur wordt nadien via mail verzonden. Opgelet: gegevens volledig en duidelijk noteren.