Het aantal kinderen dat doorgegeven werd, is gewijzigd.

22 October 2020


Standaard afbeelding van thumbnail

Graag zo snel mogelijk en ten laatste 2 dagen op voorhand doorgeven. Dit is belangrijk voor de voorbereidingen in de keuken. Indien u later dan 2 dagen op voorhand iets laat weten, betaalt u voor het oorspronkelijk doorgegeven aantal kinderen, tenzij u een bewijs kan voorleggen van gegronde afwezigheid (bv. medisch of familiaal attest).