Hebben jullie lockers?

22 oktober 2020


Standaard afbeelding van thumbnail

Ja, er is een lockerruimte ter beschikking waar je je ook kan omkleden. De lockers kan je gratis gebruiken. Je kan een code naar keuze twee keer na elkaar in vullen om de locker te vergrendelen. Je kan jouw locker openen door diezelfde code nogmaals in te drukken.