Wat houdt het aansprakelijkheidsformulier in?

22 oktober 2020


Standaard afbeelding van thumbnail

Hierin wordt gewezen op de mogelijke gevaren die een bezoek aan JumpSky inhoudt en hierin accepteert u dat er een kans bestaat op lichamelijk letsel of schade/verlies aan uw eigendommen, waar JumpSky niet voor verantwoordelijk kan gesteld worden, tenzij door nalatigheid of eender welke fout van onze kant uit.